AngelTech.US Relax. We make software and computer work smarter and harder for you.
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac

Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac

Bạn không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm nào hay điều chỉnh chi cả. Hãy bắt đầu gõ những gì bạn muốn viết bằng tiếng Việt trong ô trắng ở dưới, theo bất cứ cách gõ nào mà bạn quen nhất. Khi xong rồi thì select hết (Ctrl A) những gì bạn đã viết ở đây, rồi copy (Ctrl C) và paste (Ctrl V) vào bất cứ nơi khác mà bạn muốn như yahoo email, Microsoft Word, diễn đàn (forum)... Nếu muốn đọc được bằng tiếng Việt qua email hay website thì xin xem tiếp ở dưới phần FAQ. Nếu bạn không gõ tiếng Việt được khi sử dụng Internet Explorer, Chrome hay Safari, thi download free Firefox ở đây để xài.
Cách Thêm Dấu
Thêm ở cuối mỗi từ
Dấu Kiểu TELEX Kiểu VNI Kiểu VIQR
sắc s 1 ´ , / , '
huyền f 2 ` , -
hỏi r 3 ?
ngã x 4 ~ , #
nặng j 5 .
mũ â,ê,ô a,o,e 6 ^
móc ă,ơ,ư w 7,8 ( , + , *
đ d 9 d
Xóa dấu z 0 0
Tắt Dấu Gõ lặp, F12 Gõ lặp, F12 Ctrl+x , Dấu \ , F12

Hơn thế nửa, bạn có thể tìm kiếm trên mạng chính xác hơn bằng tiếng Việt có dấu. Ví dụ, gõ vô tiếng việt nam trong ô trắng dưới đây, rồi bấm nút Tìm Kiếm.

Tìm kiếm Tùy Chỉnh

In the white box and search box above you can type in Vietnamese without installing any software. It should work for both PC and Apple/Mac computers when using either Internet Explorer, Firefox, or Safari (limited). The software and some content here are credited to VIETDEV at http://vietdev.sourceforge.net. This software has been setup and hosted by AngelTech.US in San Jose, California - USA.

Remember to bookmark this page (Ctrl D) for easier future access.
AngelTech.US does NOT collect or store anything that you type here, so don't worry about your privacy.
Contact AngelTech if you have any question or concern regarding this free service.

We strongly recommend that you select one of the typing method that you are most familiar with instead of using the default Auto option which is for people who can type all 3 methods.

Nếu bạn không gõ được tiếng Việt thì chắc là JavaScript trong Firefox hay Internet Explorer của bạn bị tắt rồi. Bạn nhớ bật JavaScript lên và vô lại website này thì sẽ gõ tiếng Việt được liền.
If you can't type in Vietnamese, then JavaScipt in your Firefox or Internet Explorer has been turned off or disable. Turn on JavaScript and launch this website again will allow you to type in Vietnamese immediately.

Những câu hỏi thông dụng (FAQ)

Question:

So now I can type in Vietnamse here, how can other people read it if I send what I typed in Vietnamese to them via Yahoo email, Gmail, Hotmail or any webmail, or if I post what I typed in Vietnamese on a website?

Làm sao những người khác có thể đọc được tiếng Việt qua webmail như Yahoo email, Gmail, Hotmail hay bất cứ webmail và website nào?

Answer:

It is simple, just make sure that they select UTF-8 encoding while viewing your email or website as follow:

If using Internet Explorer browser, click View -> Encoding -> Unicode (UTF-8) to view in Vietnamse language

Trong Internet Explorer, lúc đang đọc email hay website thì chọn  View -> Encoding -> Unicode (UTF-8) để đọc được tiếng Việt

view in Vietnamese language

 

If using Firefox browser, selects View -> Character Encoding -> Unicode (UTF-8) to view in Vietnamse language

Trong Firefox, lúc đang đọc email hay website thì chọn View -> Character Encoding -> Unicode (UTF-8) để đọc được tiếng Việt

view in Vietnamese language