AngelTech.US >>> Hãy gọi hoặc nhắn tin +1.408.916.3614 khi bạn hay người quen cần giúp đở chuyên nghiệp về computer hay làm website nhé. Cám ơn <<<
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac

Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac

Bạn không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm nào hay điều chỉnh chi cả. Hãy bắt đầu gõ những gì bạn muốn viết bằng tiếng Việt trong ô trắng ở dưới, theo bất cứ Cách Thêm Dấu nào mà bạn quen nhất. Khi xong rồi thì gom hết (bấm Ctrl A) những gì bạn đã viết ở đây, rồi cọp dê (bấm Ctrl C) và dán (bấm Ctrl V) vào bất cứ nơi khác mà bạn muốn như Yahoo email, Microsoft Word, diễn đàn (forum). Ví dụ thêm dấu theo kiểu VIQR, trong ô trắng dưới gõ vô tu+. do ba'o chi' sẽ ra tự do báo chí
Cách Thêm Dấu
Thêm ở cuối mỗi từ
Dấu Kiểu TELEX Kiểu VNI Kiểu VIQR
sắc s 1 ´ , / , '
huyền f 2 ` , -
hỏi r 3 ?
ngã x 4 ~ , #
nặng j 5 .
mũ â,ê,ô a,o,e 6 ^
móc ă,ơ,ư w 7,8 ( , + , *
đ d 9 d
Xóa dấu z 0 0
Tắt Dấu Gõ lặp, F12 Gõ lặp, F12 Ctrl+x , Dấu \ , F12

Tìm Kiếm Chính Xác Hơn trên Google Bằng Tiếng Việt Có Dấu

Ví dụ, trong ô trắng dưới gõ vô tu+. do ba'o chi' (tự do báo chí), rồi bấm nút Tìm Kiếm.

Tìm kiếm Tùy Chỉnh

In the white box and search box above you can type in Vietnamese without installing any software. It should work for both PC and Apple/Mac computers. The software and some content here are credited to VIETDEV at http://vietdev.sourceforge.net. This software has been setup and hosted by AngelTech.US in Houston, Texas - USA since 2006.

Remember to bookmark this page (Ctrl D) for easier future access.
You can save this page for offline use anywhere without Internet connection.
AngelTech.US does NOT collect or store anything that you type here, so don't worry about your privacy.
Contact AngelTech if you have any question or concern regarding this free service.

We strongly recommend that you select one of the typing method that you are most familiar with instead of using the default Auto option which is for people who can type all 3 methods.

Nếu bạn không gõ được tiếng Việt thì chắc là JavaScript trong Firefox hay Internet Explorer của bạn bị tắt rồi. Bạn nhớ bật JavaScript lên và vô lại website này thì sẽ gõ tiếng Việt được liền.
If you can't type in Vietnamese, then JavaScipt in your internet browser has been turned off or disable. Turn on JavaScript and launch this website again will allow you to type in Vietnamese immediately.